Valmistautuminen kuntotarkastukseen

Haastattelut
Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastajalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen käyttäjää tai omistajaa. Haastattelussa selvitetään lähtötietoja tarkastukselle. Haastateltavan tulee kertoa kohteesta tietämänsä asiat mahdollisimman kattavasti, myös epäolennaiselta tuntuvat asiat. Mikäli kohteen käyttäjä tai omistaja ei osallistu tarkastukseen ei varsinaista alkuhaastattelua tehdä. Tilaajaa pyydetään etukäteen selvittämään valmiiksi rakenteiden ja LVIS- järjestelmien ikätiedot sekä kohteessa suoritettujen huolto-/korjaustöiden ajankohdat. Kun kyseessä on asunto-osakeyhtiön huoneisto, haastatellaan lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös kohteen isännöitsijää. Tilaajan tulee selvittää voimassa oleva yhtiöjärjestyksen mukainen kunnossapidon vastuunjako yhtiömuotoisissa kohteissa.

Asiakirjat
Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat kuntotarkastajan käyttöön tarkastuksen ajaksi. Kuntotarkastuksessa tutustutaan niihin asiakirjoihin ja piirustuksiin, jotka ovat kuntotarkastushetkellä käytettävissä. Olennaisia asiakirjoja ovat mm:

Omakotitalot ja erillis-, pari- sekä rivitalohuoneistot:

  • arkkitehti- ja rakennuslupapiirustukset - rakennepiirustukset ja työselitykset
  • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähköpiirustukset ja työselitykset, lopputarkastuspöytäkirja(t) ja isännöitsijäntodistus, - huoltokirjat tms. - kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit

Kerrostalohuoneistot:

  • isännöitsijäntodistus, pohjapiirros
  • huoltokirjat tms. kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit

Tiloihin pääsy ja valtuudet
Tilaajan tulee huolehtia siitä että tarkastaja pääsee kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja tarkastuskohteisiin. Tilan tarkastamisen voi estää esim. runsas irtaimisto, lukittu tai puuttuva kulkuaukko. Esteellisiä tiloja ja rakenteita ei tarkasteta. Tilaajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hänellä on riittävät toimivaltuudet tarkastuksen tilaamiseen ja että tarkastuksen tekeminen kohteessa on mahdollista. Yhtiömuotoisessa kohteessa tilaajan velvollisuutena on tiedottaa tarkastuksesta taloyhtiölle ja hankkia taloyhtiöltä tarkastamiseen riittävät valtuudet.

Työturvallisuus
Tilaaja on osaltaan velvollinen huolehtimaan kohteen kunnosta siten, että kuntotarkastaja voi suorittaa tehtävänsä turvallisesti. Jos kohteessa on sellaisia vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kuntotarkastajalle (mm. ampiaispesät kulkureiteillä tai huonokuntoiset tikkaat ja kulkusillat) ei kuntotarkastusta näiltä osin tehdä.

Muuta ennen tarkastusta huomioitavaa

Tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa ennen tarkastusta annettuja toimintaohjeita tai tiedottaa toimintaohjeista eteenpäin esim. mahdollisille vuokralaisilleen. Toimintaohjeet ovat suosituksia.

Toimintaohjeita ovat mm.

  • pintoja ei saa kastella 10 tuntia ennen tarkastusta suihku- ja saunatiloissa (wc-istuimien, pesukoneiden ja pesualtaiden käyttö on sallittua)
  • kaivetaan mahdollisuuksien mukaan salaojien tarkastuskaivojen kannet ja katsotaan, että ne ovat helposti avattavissa kaivojen tarkastamiseksi
  • järjestetään vesikatolle tukevat ja turvalliset tikkaat sekä varmistetaan, että ullakkotilan tarkastusluukulle päästään turvallisesti ja luukku on helposti avattavissa.
  • avataan valmiiksi alapohjan (lattian) alla olevaan ryömintätilaan johtava kulkuaukko
  • tilaajan tulee tutustua Tilaajan ohjeeseen KH 90–00316
  • tarkastuksen yhteydessä otettuja valokuvia liitetään raporttiin

Kuntotarkastus tehdään yhdellä käyntikerralla niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat.

Lataa ohjeet kuntotarkastukseen valmistautumiseen

Ota yhteyttä